W dzisiejszym świecie kładziemy bardzo duży nacisk na środowisko, ekologię, recykling. Firmy coraz bardziej zwracają uwagę na swoją produkcję, segregację odpadów oraz samą gospodarkę odpadami. W poniższym artykule skupimy uwagę na pojęciu recyklingu, wyjaśnimy czym jest i co ma na celu.

Spis treści:

 1. Definicja recyklingu.
 2. Co nadaje się do recyklingu?
 3. Jak wygląda proces recyklingu?
 4. Przykłady materiałów, jakie możemy poddać recyklingowi. 
 5. Jak ważny jest recykling w przedsiębiorstwach?
 6. Jakie zachowania pomagają nam wspierać recykling? 
 7. Dlaczego recykling jest tak ważny?

1. Definicja recyklingu.

Zgodnie z ustawą, definicja recyklingu jest to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk. 

Najprościej mówiąc, recykling ma na celu przetworzenie odpadów, oczywiście tych, które się do tego nadają. Dotyczy to odpadów zarówno domowych, jak i przemysłowych. Cel = odzyskanie i powtórnie wykorzystanie odpadów. Aby odpowiednio przeprowadzić proces recyklingu, należy przede wszystkim mieć odpowiednio posortowane odpady. Dzięki temu możemy je odpowiednio przetworzyć i maksymalnie wykorzystać.

2. Co nadaje się do recyklingu?

Recykling z racji swojego pojęcia – segregacja -> proces recyklingu -> przywrócenie do pełnej funkcjonalności, możemy wymienić kilka tworzyw, które są poddawane recyklingowi.

Zwróćmy uwagę, że to co zostało poniżej wymienione, w dużej mierze zależy od nas samych. Odpowiedniej segregacji odpadów w naszych domach, firmie.

 • Plastik oraz tworzywa sztuczne.
 • Nakrętki.
 • Baterie.
 • Metal.
 • Szkło.
 • Surowce takie jak drewno, płyty OSB, sklejki, kantówki.
 • Szeroko pojęta makulatura.
 • Elektrośmieci,
 • Inne odpady organiczne.

3. Jak wygląda proces recyklingu?

Recykling oczywiście jak każdy proces, ma swoje etapy. Kto inicjuje ten proces? My. Wszystkie osoby, które wyrzucają odpady - to właśnie od nas rozpoczyna się cały proces, który nazywamy SORTOWANIEM. Warto mieć na uwadze, aby odpowiednio sortować odpady, które wrzucamy do pojemników/ kontenerów na odpady. Następnie firmy specjalizujące się w odbiorach takich odpadów, odbierają je i przekazują do dalszego procesu recyklingu. Podczas, gdy my skupimy swoja uwagę na tym, aby odpowiednio sortować odpady domowe, jak i przemysłowe – firmy zajmujące się odbiorem takich odpadów będą mogły znacznie szybciej przystąpić do realizacji procesu recyklingu.

Etapy recyklingu:

 1. Oczyszczenie i przesortowanie odpadów. Odpowiednią selekcję powinniśmy już przeprowadzić u siebie, w domu lub firmie.
 2. Poddanie procesowi rozdrobnienia.
 3. Przetworzenie i maksymalne wykorzystanie otrzymanego odpadu recyklingowego.

Oczywiście powyższy opis, jest określony pokrótce, ilość obróbek i faz jaka musi zostać wykonana przy danym odpadzie jest już indywidualnie określana. Inaczej przetwarza się makulaturę, a inaczej szkło, czy metale.

4. Przykłady materiałów, jakie możemy poddać recyklingowi.

Na co dzień wykorzystujemy wiele produktów, które można i nawet trzeba poddać procesowi recyklingu. Wymieńmy kilka przykładów.

 1. Szkło.
 2. Metale.
 3. Drewno, odpady drewniane – gospodarka paletowa.
 4. Meble.
 5. Opakowania plastikowe – m.in. butelki, paski do bandowania.
 6. Folie stretch.
 7. Opakowania z folii – torby na zakupy spożywcze.
 8. Makulatura.
 9. Jednorazowe naczynia i sztućce.
 10. Odzież, tkaniny.
 11. Nakrętki.
 12. Materiały budowlane.

5. Jak ważny jest recykling w przedsiębiorstwach?

Recykling jest jeszcze ważniejszą kwestią w przedsiębiorstwach! W firmach należy zwracać szczególną uwagę na sortowanie odpadów jakie się wytwarza. Zgodnie z prawem Unijnym, należy się również rozliczać z pewnych wytwarzanych odpadów. Warto pamiętać, aby nawyki recyklingu wprowadzać również wśród pracowników, poprzez odpowiednie sortowanie odpadów.

6. Jakie zachowania pomagają nam wspierać recykling? 

Weźmy pod lupę kilka przykładów z naszego codziennego życia!

 • Podczas zakupów spakuj torbę materiałową, wielokrotnego użytku, ograniczysz w ten sposób kupowanie nowej torby plastikowej.
 • Do pakowania żywności, posiłków wybieraj pojemniki wielokrotnego użytku, wykonane z naturalnych materiałów.
 • Spożywaj wodę w butelkach wielokrotnego użytku.
 • Podróż po małe zakupy spożywcze zrealizuj rowerem, bądź wybierz się na spacer.
 • Sortuj odpady zarówno w domu, jak i w firmie.

To jest tylko kilka przykładów jak możemy wesprzeć dbałość o nasze środowisko.

7. Dlaczego recykling jest tak ważny? 

Często zastanawiamy się, w jakim celu należy sortować odpady, jakie ma to znaczenie dla nas i dla środowiska. Otóż ma to ogromne znaczenie! Ilość wytwarzanych odpadów jest zbyt uciążliwa dla Ziemi, przez co staje się trudna do życia. Warto wiedzieć, że dzięki temu, iż przetwarzamy odpady, skupiamy się na recyklingu zmniejszamy zapotrzebowanie na coraz to nowsze surowce – firmy są w stanie obracać tym co uda się odzyskać. Dzięki naszym działaniom, ograniczamy ilość śmieci, która przenika do gleby, wód i co najważniejsze powietrza, którym oddychamy.

Dzięki odpowiedniemu podejściu do recyklingu, przyczyniamy się do lepszego życia dla nas wszystkich i co ważne, mamy realny wpływ na środowisko.