Fumigacja palet ma wiele zalet – zarówno w transporcie, jak i w magazynowaniu towarów.  Palety fumigowane określają nam, że palety zostały poddane obróbce fitosanitarnej. Tego typu proces ma na celu usunięcie szkodników i zarodni grzybów i bakterii, które mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego. 

Początkiem artykułu, wspomnimy pokrótce, czym jest proces fumigacji palet, jeżeli jednak chcemy dokładnie zapoznać się z tematem obróbki fitosanitarnej palet i innych opakowań drewnianych, zapraszamy do lektury już istniejącego artykułu, który znajduje się pod tym linkiem.

 

 

Palety drewniane po obróbce fitosanitarnej leżące w magazynie

Spis treści:

  1. Czym jak obróbka fitosanitarna w przemyśle drzewnym?
  2. Paleta fumigowana IPPC - czym jest i do czego jest wymagana?
  3. Gdzie wykorzystuje się palety fumigowane?
  4. Podsumowanie. 

 

1. Czym jest obróbka fitosanitarna w przemyśle drzewnym?

Obróbka fitosnitarna ma na celu eliminację szkodników, bakterii i owadów z drewna. Obecnie przeprowadza się obróbkę termiczną w odpowiedniej suszarni komorowej, tego typu obróbka posiada symbol HT – jest on umieszczony wspólnie z logo IPPC na paletach drewnianych lub np. skrzyniach. Obróbkę fitosanitarną przeprowadza się w odpowiednich suszarniach komorowych. Skąd mamy pewność, że obróbka została odpowiednio przeprowadzona? Obróbka ma na celu osiągnięcie, ale i utrzymanie odpowiedniej temperatury w najgrubszym elemencie drewnianym przez 30 minut w wymaganej temperaturze – 56 stopni Celsjusza. Po przeprowadzonej obróbce na wyrobie np. paletowym znajduje się odpowiednie logo IPPC, które potwierdza przeprowadzenie obróbki fitosanitarnej. Na wypalonym znaku widnieje kod producenta, który wykonał obróbkę. Poza wymaganym logo, do każdego procesu musi zostać wygenerowany raport potwierdzający wykonanie obróbki fitosanitarnej. Pamiętajmy, że całość procesu wymogiem niezbędnym jest uzyskanie wilgotności drewna nieprzekraczającej 22%.

Warto wiedzieć, że obróbka HT jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska, jednak musi być ona przeprowadzana w firmie, która posiada bezpieczną suszarnię komorową i powinna być wykonywana przez osobę która posiada do tego odpowiednie uprawnienia, jest po odpowiednim szkoleniu.

2. Paleta fumigowana IPPC - czym jest i do czego jest wymagana?

Najprościej mówiąc – paleta fumigowana jest to paleta, która miała przeprowadzoną obróbkę fitosanitarną, posiada odpowiednie oznaczenie IPPC – jest pozbawiona szkodników i bakterii, które mogą być ogromnym zagrożeniem dla środowiska. Tego typu palety wykorzystuje się do importu towarów za granicę – przede wszystkim kraje azjatyckie.

3. Gdzie wykorzystuje się palety fumigowane?

Palety fumigowane wykorzystywane są do wysyłki w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim tego typu palety, wykosztuje się do wysyłki towarów poza Ocean. Pamiętajmy, że palety fumigowane muszą mieć odpowiednie oznaczenie IPPC  do transportu! Jeżeli nastąpi kontrola podczas odprawy, tego typu paleta z asortymentem najprawdopodobniej zostanie cofnięta na koszt importera. Przykładowo, w transporcie morskim zostanie przeprowadzona kontrola i pojawi się w paleta z towarem bez oznaczenia IPPC – czyli bez przeprowadzonej obróbki fitosanitarnej, taka paleta zostanie przede wszystkim cofnięta, taki Kontrahent może zostać obarczony olbrzymimi kosztami związanymi z powrotem takiego kontenera. Pamiętajmy, że warto sprawdzić za każdym razem wymogi importu palet z towarem dla dedykowanego kraju. I równie ważne – dostawę palet fumigowanych.

Podsumowanie

W powyższym artykule poruszaliśmy bardzo ważną kwestie transportową mianowicie – palety fumigowane w transporcie.  Palety fumigowane są wykorzystywane do wysyłki towarów w kraje azjatyckie, za Ocean, ale również wybierane są one do wysyłek Międzynarodowych. Paleta po obróbce fitosanitarnej jest bezpieczną paletą pozbawioną szkodników i bakterii, które mogą mieć niekorzystny i niebezpieczny wpływ na środowisko. Ważne, aby w tym zakresie wybierać odpowiednich producentów palet, którzy przeprowadzają obróbkę fitosanitarną zgodną ze standardami. Nie warto ryzykować z wysyłką poza Ocean, bądź do krajów azjatyckich, palet bez wymaganego oznaczenia IPPC.