Palety i opakowania drewniane są nieodłącznym elementem w dzisiejszym świecie transportu/ logistyki, handlu i usługach. Palety drewniane zapewniają bowiem stabilne i bezpieczne podłoże dla przechowywanych, ale i transportowanych wyrobów/ towarów/ maszyn. Klienci chętnie korzystają z palet używanych, które są dostępne na rynku, ale jednak spora rzesza Klientów wymaga palet nowych. Do dyspozycji są standardowe europalety o wymiarze 1200x800 mm, ale również warto podkreślić, że dostępne są palety na wymiar.

W tym artkule przybliżymy i opiszemy proces obróbki fitosanitarnej, którą wykonuje się w przemyśle drzewnym, w branży paletowej/ opakowań drewnianych. Obróbkę fitosanitarną wykonujemy na specjalne życzenie klienta. Procesowi fumigacji możemy poddać palety drewniane, skrzynie drewniane, nadstawki paletowe oraz inne nietypowe opakowania z drewna.

Obróbka fitosanitarna jest bardzo ważnym aspektem w branży paletowej, ale również logistycznej.

O tym, czym jest fumigacja oraz co gwarantuje, można przeczytać w poniższym artykule.

 

Spis treści:

  1. Czym jak obróbka fitosanitarna?
  2. Gdzie wymagane są palety fumigowane?
  3. Jaki jest cel oznaczania palety znakiem IPPC?
  4. Jak wygląda oznaczenie IPPC? Co ono oznacza? 
  5. Kto może przeprowadzać obróbkę fitosaniatarną palet?
  6. Podsumowanie. 

 

1. Czym jest obróbka fitosanitarna?

Fumigacja jest procesem obróbki drewna, który ma na celu skuteczne usunięcie szkodników, grzybów i bakterii z drewna. W przypadku obróbki fitosanitarnej, obecnie przeprowadza się obróbkę termiczną w odpowiedniej suszarni komorowej. Taka obróbka fitosanitarna oznaczana jest symbolem HT. Jeszcze parę lat temu wykonywano fumigację chemiczną z wykorzystaniem surowców chemicznych, jednak zostało to wycofane ze względu na szkodliwość dla ludzi i środowiska. A przypomnijmy, że obróbka HT jest najbardziej zalecaną w branży paletowej, ponieważ jest ona bezpieczna dla środowiska oraz ludzi.

Kiedy możemy uznać, że obróbka została poprawnie przeprowadzona? Będziemy mieć pewność wtedy, gdy temperatura wewnątrz drewna osiągnie 56 stopni Celsjusza, niezmiennie przez 30 minut. Jest to wymagane, aby obróbkę można było zaliczyć do poprawnych. Skąd wiemy, że temperatura osiągnęła wymaganą temperaturę? Dzięki sondom, które są wewnątrz np. palety. Po przeprowadzonej obróbce fitosanitarnej, drewno nie może przekraczać wilgotności 22%.

Do każdego przeprowadzonego procesu wystawiany jest fizyczny raport z przeprowadzenia obróbki fitosanitarnej.

Uwaga! Obróbce fitosanitarnej nie podlegają opakowania i palety plastikowe.

2. Gdzie wymagane są palety fumigowane?

Palety fumigowane wykorzystuje się w wysyłkach Międzynarodowych, ale co najważniejsze wybiera się je do realizacji wysyłek poza Unię – za Ocean, do krajów azjatyckich. Pamiętajmy, że wybranie palet, które nie zostały poddane obróbce fitosanitarnej,a  są wysyłane za ocen, mogą mieć bardzo złe skutki i wpływ na środowisko.

Zabieg fumigacji = ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób i szkodników.

Ważna informacja! Gdy podczas kontroli, Inspektor zweryfikuje i zaznaczy brak wymaganego oznaczenia IPPC na palecie, ma prawo i obowiązek cofnąć taką paletę z towarem podczas odprawy, ale również przy kontroli wysyłanego kontenera morskiego. Tego typu sytuacja wiąże się z ogromnymi kosztami nałożonym na eksportera. Może się to również wiązać z tym, że przykładowo kontener zostanie cofnięty na koszt eksportera. Dlatego każdorazowo należy sprawdzać stan palety na których wysyłamy towar. Zweryfikujemy, czy posiada ona odpowiednie oznaczenia IPPC.  

3. Jaki jest cel oznaczania palety znakiem IPPC?

Wypalenie, bądź nadrukowanie znaku IPPC na palecie drewnianej określa nam, że paleta została poddana zabiegowi fumigacji, tuż przy znaku kłosa widnieje oznaczenie HT – określa nam, że obróbka fitosanitarna suszarni komorowej została wykonana prawidłowo.

4. Jak wygląda oznaczenie IPPC? Co ono oznacza?

Wypalenie oznaczenia IPPC określa nam:

  1. Logo IPPC.
  2. Kod kraju.
  3. Danego producenta lub podmiot, który zastosował obróbkę IPPC.
  4. Zastosowanie typu obróbki - przykładowo HT.

Pamiętajmy, że oznaczenie IPPC musi być umieszczone w widocznym miejscu na palecie, czy skrzyni drewnianej. Zazwyczaj jest ono umieszczane na wsporniku palety, z dwóch stron.

5. Kto może przeprowadzać obróbkę fitosanitarną palet?

Obróbkę fitosanitarną może przeprowadzać firma, która posiada odpowiednie do tego uprawnienia i certyfikaty. Pamiętajmy, że na oznaczeniu IPPC widnieje kod producenta, który wykonywał obróbkę fitosanitarną np. palet. Jeżeli mamy uprawnienia, suszarnię, czas na pracownika, który posiada odpowiednie szkolenia. Uruchomienie suszarni w celu przeprowadzenia obróbki fitosanitarnej danego asortymentu wymaga odpowiednich umiejętności. Poza bezpiecznym załadowaniem suszarni, ważne jest, aby ją bezpiecznie uruchomić. W przypadku uruchamiania suszarni, w szafie sterowniczej musimy uruchomić odpowiedni program – musimy mieć na uwadze, aby tym tematem zajmowała się osoba przeszkolona, powinna mieć doświadczenie, ale i kwalifikacje.

 

Podsumowanie

Proces fumigacji jest ogromnie ważnym procesem w gospodarce paletowej, przemyśle drzewnym.

Obróbka fitosanitarna = bezpieczny transport towarów za granicę. Paleta fumigowana – paleta pozbawiona bakterii, grzybów, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko.

W naszej firmie posiadamy suszarnie w których przeprowadzamy niezbędną obróbkę fitosanitarną dla palet, czy skrzyń drewnianych. Do każdego procesu dołączamy wymagany raport. Warto wybierać dostawców palet, którzy zapewniają dostęp do palet fumigowanych, które są nieodłącznym elementem dzisiejszej logistyki Międzynarodowej.