Nasz dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku,
w godzinach 800 do 1600

Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, bądź potrzebujesz konsultacji w doborze produktu, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie kontaktu i pozostawienia w nim wiadomości. W następnym dniu roboczym udzielimy odpowiedzi zwrotnej.

Pamiętaj!

Zakupy na naszej platformie możesz realizować o dowolnej porze, przez 7 dni w tygodniu.

Kampol Logo

Regulamin e-Faktur

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Kampol Logistyka Sp. z o.o., Źródła, ul. Maszynowa 9, 55-330 Miękinia, NIP: 9131613713, Regon: 021690126, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397649, kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 PLN, adres e-mail: sklep@kampol-logistyka.pl, tel. Kontaktowy: +48 517-955-109, drogą elektroniczną usługi „e-faktura” zwanej dalej USŁUGĄ.
2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106n ustawy o VAT w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej zwanej dalej USTAWĄ.
3. Usługodawcą świadczącym opisane usługi drogą elektroniczną jest Kampol Logistyka Sp. z o.o., określony w pt 1 niniejszego Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej Kampol Logistyka Sp. z o.o.
5. Każdy klient korzystający z usługi e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem udzieleniem zgody i rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.


Opis i warunki świadczenia Usługi


1. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez Kampol Logistyka Sp. z o.o.
2. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez klienta „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” . Powyższa zgoda zostaje złożona poprzez zaznaczenie odpowiedniego "checkboxa" podczas rejestracji w sklepie firmy Kampol Logistyka Sp. z o.o.
3. Faktura elektroniczna jest plikiem o formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralności jej treści.
4. Powiadomienie o wystawieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
5. Chwilą doręczenia faktury elektronicznej jest moment wysłania do klienta powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej w systemie Kampol Logistyka Sp. z o.o.
6. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
7. Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur wyłącznie w formie elektronicznej, w sposób określony w Ustawie.


Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z Usługi


1. Zmiany adresu e-mali, na który mają być wysłane powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu faktury elektronicznej można zmienić samodzielnie poprzez swój utworzony profil w sklepie internetowym Kampol Logistyka Sp. z o.o.
2. W przypadku braku powiadomienia Kampol Logistyka Sp. z o.o. o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za skutecznie doręczone po wysłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail klienta.
3. Klient jest uprawniony do rezygnacji z otrzymania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” . Klient może to zrobić samodzielnie, poprzez swój profil lub kontaktując się bezpośrednio z firmą Kampol Logistyka Sp. z o.o. na mail sklep@kampol-logistyka.pl.
4. Ponowna aktywacja Usługi e-faktura wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” .
Postanowienia końcowe
1. Kampol Logistyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej sklep.gusto.pl
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.